Akciová společnost

Akciová společnost patří do skupiny kapitálových společností. Výše základního kapitálu této společnosti závisí na tom, zda se jedná o veřejný či neveřejný úpis. Základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií.

Společnost s ručením omezeným

Jedná se o nejvíce zakládanou společnost u nás. Svým charakterem se též řadí mezi kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezeným ručí za své závazky celým svým majetkem.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je osobní společností. U veřejné obchodní společnosti není dána minimální výše základního kapitálu. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti a společnosti kapitálové. V této společnosti vystupují komanditisté a komplementáři. Obě skupiny mají své práva a povinnosti.

Družstvo

Družstvo je společnost, jež bylo založeno za účelem dosahování zisku či zajišťování hospodářských, sociálních či jiných potřeb svých členů.

Evropská společnost

Evropská společnost je obchodní společností, která umožňuje provozovat podnikání v různých zemích Evropské unie. Společnost musí mít sídlo v některé zemi Evropské unie.

Ready made společnost

Pokud chcete založit společnost bez zdlouhavého papírování, můžete si zakoupit již předem založenou společnost - ready made. Získáte tak firmu, která je bez historie, závazků a pohledávek.

Společnosti

Členové společnosti Naše internetová stránka je věnována společnostem, které si můžete v České republice založit. Jedná se zejména o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost a evropskou společnost.

Začneme nejvíce zakládanou společností, kterou je bezesporu společnost s ručením omezeným. Jedná o kapitálovou společnost, která se řídí obchodních zákoníkem. Aby mohla společnost vzniknout, je nutné mít od všech členů splacený vklad. Vklad může mít peněžní i nepeněžní formu. Výše základního kapitálu s.r.o. činí 200 000Kč. K orgánům společnost patří valná hromada, statutární orgán a dozorčí rada. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Akciová společnost je další společností, o které je nutné se zmínit. Jedná se další kapitálovou společnost, která v právních věcech vystupuje jako právnická osoba. Akciová společnost může být založena zakladatelskou smlouvou či zakladatelskou listinou. Která z těchto písemností má být použita závisí na počtu zakládajících osob. Výše základního kapitálu a.s. je buď 20 mil. Kč, nebo 2 mil. Kč. Tato společnost má povinnost tvorby rezervního fondu. Akciová společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Zániku ovšem musí předcházet také její zrušení.

Veřejná obchodní společnost je osobní společností. U tohoto typu společnosti není stanovena minimální výše základního kapitálu. Tato společnosti se zakládá zakladatelskou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Veřejná obchodní společnost může fúzovat s jinou veřejnou obchodní společností či s jinou komanditní společností.

Sídlo společnostiKomanditní společnost je osobní společnosti, a je tvořena komplementáři a komanditisty. Každý z nich má své povinnosti a závazky vůči společnosti. Společnost vzniká podepsáním zakladatelské smlouvy, která musí obsahovat státem stanovené náležitosti. Jednat za komanditní společnost mohou pouze komplementáři. Komanditisté mají povinný vklad do k.s. Výmazem z obchodního rejstříku komanditní společnost zaniká.

Družstvo. Jedná se o společnost, která se v dnešní době zakládá jen zřídka. Nejedná se ani o obchodní společnost, ani o kapitálovou společnost. Minimální výše základního kapitálu musí u družstva činit 50 000 Kč. Členové družstva za závazky společnosti neručí. Družstvo ručí celým svým majetkem.

V posledních letech dochází k zakládání evropských společností. Výhodou těchto společností je, že nemusí být zakládány jen na území ČR, ale v kterémkoliv státě EU. Společnost musí mít sídlo ve státě, kde je zapsána do obchodního rejstříku a musí se tato společnost také řídit právními předpisy této země.

Pokud se nechcete zdržovat se zdlouhavým papírováním, můžete si pořídit předem založenou společnost – ready made. Prodejem se zabývají speciální firmy, které svým klientům nabízí celou řadu služeb. Výhodou pořízení předem založených společností je zejména to, že nemusíte čekat, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Ready made společnost je bez jakékoliv historie, závazků či pohledávek. Nejdražší společnosti jsou pak akciové a evropské.

Články

Archív

4.3.2018

Netzin.cz - Kde získat půjčku na podnikání?

Plánujete odstartovat svůj byznys, nebo potřebujete nějaké peníze navíc, a to na jeho rozšíření? V obou případech je jedna osvědčená cesta, kterou není…

1.12.2017

Elektronický přístup do kanceláře: V čem je lepší oproti klíčům?

Pokud je vstup do budovy vaší firmy zabezpečen klasickým klíčem, měli byste zvážit jeho výměnu za moderní elektronický systém. Karty a čipy mají …

30.11.2017

Potřebujete peníze? Přečtěte si, jaký typ úvěru zvolit

Zvážili jste všechna důležitá kritéria a rozhodli jste se, že si vezmete půjčku a zadlužíte se? Ať už vás k tomu žene jakýkoliv …

O webu

Naše internetová stránka je věnována všem, kteří se chtějí o různých typech společností dozvědět více. Budete vědět, kolik členů je potřeba k založení jednotlivých společností, jak se daná společnost zakládá a jak vzniká. Dále vám poskytneme informace o tom, která společnost musí vytvářet rezervní fond či nedělitelný fond, a v jaké výši. Kdo jsou orgány společnosti a jaké jsou jejich práva a povinnosti. Nakonec budete vědět, jak se společnost zrušuje a jak zaniká. Jestli vám právě toto zajímá, jste na našich webových stránkách správně!